Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Khai thác và tìm kiếm khách hàng, triển khai marketing, tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo chỉ tiêu bán hàng

PHÓ PHÒNG KINH  DOANH

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của trưởng phòng, đảm bảo chỉ tiêu được giao, tham gia hổ trợ bán hàng, hổ trợ nhân viên kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Xây dựng chiến lược kinh doanh, triển khai kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu được giao, hổ trợ, giám sát đội ngũ kinh doanh.

Zalo